Politieke Partij van Aansteker & Wapens
Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen Sportschutters of Jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar. Op deze pagina leest u welke regels er gelden, hoe u een wapen- of jachtvergunning aanvraagt en waar u wapens kunt inleveren.
Mag ik een wapen hebben?
Wapens zijn door de Wet wapens en munitie in verschillende categorieën ingedeeld. Het bezit van (slag- of steek)wapens is strafbaar en geldt als een misdrijf. De wet beschrijft welke wapens verboden zijn om in huis te hebben en welke verboden zijn om te dragen. Vuurwapens of munitie moet u inleveren bij de politie. Bel hiervoor 0900-8844. Er zijn uitzonderingen. Zo kunnen sportschutters, jagers en verzamelaars een vergunning aanvragen om vuurwapens en munitie te mogen hebben. U moet daarvoor minimaal 18 jaar zijn.
Welke wapens zijn verboden?
stroomstootwapens
vuurwapens
stiletto’s
vlindermessen
boksbeugels
pijlen en pijlpunten
messen met meerdere snijkanten*
luchtdrukwapens*
zelfverdedigingswapens, zoals pepperspray of traangas.
*deze wapens vallen in categorie IV. Dat betekent dat het voor meerderjarigen niet verboden is om deze in huis te hebben. Het dragen van de wapens is wel verboden.
Hoe krijg ik een wapenvergunning?
Bent u jager of sportschutter? Dan hebt u volgens de wet een legitieme reden om een (vuur)wapen uit categorie drie te bezitten. U hebt wel een wapenvergunning nodig. U vraagt deze aan bij de korpschef van de politie in de regio waar u woont, via de afdeling Korpscheftaken. Deze houdt bij welke mensen toestemming hebben om vuurwapens in huis te hebben. Bijvoorbeeld jagers, sportschutters en wapenhandelaren. Deze afdeling zorgt er ook voor dat vergunningen jaarlijks worden vernieuwd. De politie controleert dit en gaat ook na welke mensen zonder vergunning wapens in huis hebben of daarin handelen. Bel voor een afspraak 0900-8844