RE: Hooge Broep door Artikel 12
From: Art 12 SV Leeuwarden (Hof Arnhem-Leeuwarden) ( artikel.12.sv.hof-arle-leeuwarden@rechtspraak.nl )
To:shahin@chalan.nl
Date: Thursday, August 1, 2019, 08:27 a.m. GMT+2

Is ontvangen.

Met vriendelijke groet,

A.A. (Annette) Bons
Adm. Jur. Medewerkster

De Rechtspraak
strafsector - WAHV
Kamer B 4.44
088-3614372
www.rechtspraak.nl

Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Arja [mailto:arja@arjashahin.nl ]
Verzonden: woensdag 31 juli 2019 15:04

Aan: Art 12 SV Leeuwarden (Hof Arnhem-Leeuwarden) <artikel.12.sv.hof-arle-leeuwarden@rechtspraak.nl>

Onderwerp: Hooge Broep door Artikel 12

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Geachte, Mev J.van der Laan

Hello

kunt u bevestig over mijn brief per post adders richting Hooge Broep door Artikel 12 d.d.23-07-2019?

Met vriendelijke groet,
Shahin Eslamdoust

_Website: http://arjashahin.nl