Netherlands FlagPolitieke Partij van Aansteker
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Registratie- KvK-nummer 74673858

Een globale kaart van het root-tree linking netwerk werd ontwikkeld
Tree roots in spring
Onderzoek heeft aangetoond dat er onder elk bos en elke bos een complex netwerk is van wortels, schimmels en bacteriën die interageren met bomen en andere planten.

De leeftijd van dit "sociale" ondergrondse netwerk bereikt 500 miljoen jaar.

Een internationale studie heeft nu geleid tot de voorbereiding van de eerste globale kaart van deze "symbiose-netwerken voor fungus en wortelplant". Details van deze studie worden beschreven in het tijdschrift Nature.

Onderzoekers van het Croat Lab aan het Itachi Zurich Institute in Zwitserland en de Stanford University hebben een database met "World Forest Initiative" -databases samengesteld met informatie over 1,2 miljoen bossoorten met 28.000 soorten van meer dan 70 Land is inbegrepen.

"Dit is de eerste keer dat we de wereld onder onze voeten op een wereldwijde schaal kunnen begrijpen", zegt professor Thomas Carroll van de auteurs van het rapport van de BBC.

Het onderzoek toont aan dat het netwerk van schimmel- en wortelplanten (mycorrhiza) belangrijk is in het beperken van de klimaatverandering en hoe kwetsbaar het is voor de effecten ervan. Mycorrhizal wordt schimmels genoemd, wat een relatie is gebaseerd op de symbiose met de planten.

"Net als een MRI-scan die helpt begrijpen hoe het brein functioneert", zegt professor Croat, "draagt ​​deze globale kaart van bodemschimmels bij tot een beter inzicht in de werking van mondiale ecosystemen."

"Het resultaat is dat we uitvinden welke soorten micro-organismen in welke sectoren leven en door dit te begrijpen, kunnen we begrijpen hoe we verschillende soorten ecosystemen kunnen herstellen en hoe we klimaatverandering kunnen bewerkstelligen," zei hij.

Het verlies van delen van dit netwerk zal waarschijnlijk de "feedbackcyclus voor verwarmen en koelen" verergeren.

Er zijn twee verschillende groepen van deze schimmels. Het type "AM" dat de root van de host binnendringt, en het "EM" -type omringt de wortels zonder ze te beïnvloeden.

De schimmel "EM" leeft voornamelijk in gematigde klimaten en bossen in het noorden en vangt meer koolstof uit de atmosfeer. Deze schimmels zijn meer kwetsbaar voor klimaatverandering.
Forests provide an important carbon sink for mitigating climate change
"AM" -schimmels zijn dominant in tropische gebieden en dragen bij aan een snelle koolstofcyclus.

Volgens deze studie is 60 procent van de bomen verbonden met de "EM" -zwam, maar naarmate de temperatuur stijgt, vallen deze schimmels en aanverwante bomen weg en maken ze plaats voor AM-schimmels.

"De soorten schimmels die bijdragen aan de ophoping van veel koolstof in de bodem zijn aan het verdwijnen en ze brengen plaatsen vrij die koolstof in de atmosfeer uitstoten", zegt Krowot.

Een situatie die de klimaatverandering kan versnellen.

Wetenschappers voorspellen dat als de koolstofprogressie niet wordt verminderd tegen 2100, er een daling kan zijn in het percentage EM-schimmels en hun afhankelijke bomen.

De resultaten van deze studie zouden de basis kunnen zijn voor bosherstelinspanningen, zoals de VN-boomboomcampagne van duizend miljard dollar, omdat het helpt te weten welke boomsoorten beter zijn voor welke gebieden om de koolstofemissies te verminderen.