Afbeeldingsresultaat voor happy face
Herroeping van een Vonnis
Herroeping is een civielrechtelijk rechtsmiddel dat niet vaak wordt gebruikt, maar dat in bepaalde gevallen wél uitkomst kan bieden wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn om tegen een definitief geworden vonnisn te gaan.

Herroeping van een vonnis – Conclusie
Herroeping is een rechtsmiddel dat bijna nooit gebruikt kan worden, maar dat wel dé oplossing is voor bijvoorbeeld valsheid in geschrifte die in het geding wordt gepleegd. In alle gevallen waarin herroeping mogelijk is, heeft de wederpartij zich niet (geheel) netjes gedragen.

Als er verdenkingen zijn dat de wederpartij zaken heeft achtergehouden, stukken heeft vervalst of vervalste stukken heeft gebruikt óf dat de wederpartij bedrog heeft gepleegd in het geding, dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Hij kan de mogelijkheden van herroeping in een specifiek geval aangeven en kan eventueel een procedure starten.

Wanneer kan herroeping plaatsvinden en door wie?
De termijn voor herroeping is drie maanden nadat nadat de grond van herroeping is ontstaan én de eiser daarmee bekend is geworden. Zodra de eiser het dus ontdekt, heeft hij nog drie maanden om een dagvaarding uit te brengen om daarmee herroeping te bewerkstelligen. De vordering tot herroeping wordt aangebracht bij de hoogste rechter die in het geding heeft opgetreden.

De dagvaarding die wordt uitgebracht met de vordering tot herroeping zorgt er niet voor dat het originele vonnis niet meer kan worden uitgevoerd.
Aangezien het vonnis nog steeds ten uitvoer kan worden gelegd, kan ook een eventuele beslaglegging gewoon doorgaan.
Dit is niet meer mogelijk zodra de rechter heeft geoordeeld dat het geding wordt heropend omdat de redenen voor herroeping hout lijken te snijden.
In dat geval moet worden gestopt met het uitvoeren van het originele vonnis.

Contacts - Verkiezingsprogramma - Print Close - Webmail - lopend zakken  - Ga door naar de volgende pagina